Основни права на пътуващите, съгласно Директива (ЕС) 2015/2302

Приложение No 1 към чл. 82, ал. 1 от ЗТ (Ново -ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)
Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети, когато е възможно използването на хиперлинкове.

Ако сте сключили или се ползвате от Договор/и за туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302 и Закона за туризма, ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Когато действа като Ваш туроператор, „РЕЙМА БЪЛГАРИЯ" ООД носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
В съответствие със законовите изисквания „РЕЙМА БЪЛГАРИЯ" ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.
По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 или на страницата на Министерството на туризма - http://www.tourism.government.bg/. На посочения интернет адрес пътуващият ще получи следната информация:

Основни права на пътуващите, съгласно Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година
относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги

— Пътуващите ще получат цялата основна информация за пътническите услуги преди сключването на договора за пакетно туристическо пътуване.
— Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички пътнически услуги, включени в договора.
— На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с организатора или туристическия агент.
— Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.
— Цената на туристическия пакет може да бъде увеличавана единствено при нарастване на специфични разходи (напр. цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Ако увеличението на цената надвишава 8% от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Ако организаторът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.
— Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възста­новяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Ако преди началото на изпълнение на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и, ако е подходящо — на съответно обезщетение.
— Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора без да плащат такса за прекратяване на договора при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.
— Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
— Ако след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. 
— Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а организаторът не е отстранил проблема.
— Пътуващите имат право и на намаление на цената и/или обезщетение за претърпените вреди, в случай че пътническите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
— Организаторът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.
— Ако туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Ако туроператорът изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. „Рейма България” ООД се ползва със защита при несъстоятелност в "Евроинс" АД. Пътуващите могат да се обърнат към "Евроинс" АД (гр. София, бул. Христофор Колумб №43; Тел: 0700 17 241; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.), ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството „Рейма България” ООД.

Абонирай се за нюзлетър

Контакти

гр. София 1000
бул. П. Евтимий 36 Б

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

02 434 15 15

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Продължавайки да разглеждате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с тяхното използване. Научете повече за използването на "бисквитки" (cookies) на сайта reyma.bg: Политика за бисквитки.

  Приемам cookies "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive Information