Общи условия за продажба на хотелско настаняване
от РЕЙМА БЪЛГАРИЯ

Настоящите общи условия уреждат правилата и реда, по които Рейма България (наричано по-долу "Рейма Травел" или „Агенция“ или "Туроператор") продава индивидуално хотелско настаняване в страната и чужбина. Разпоредбите на настоящите Общи Условия се прилагат, както по отношение на Договори, сключени в писмена форма, така и по отношение на Договори, сключени по електронен път. За целите на настоящите Общи условия „хотелско настаняване“ (наричано още само „настаняване“) е всяко настаняване, представляващо основна туристическа услуга по смисъла на Закона за туризма, в място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, което Потребител закупува чрез Рейма България, действащо като туроператор. Турагент е лицето, което е оторизирано от Туроператора да продава или предлага за продажба туристическите пакети, изготвени от Туроператора.
Когато освен настаняване, Потребител закупува чрез Рейма България отделно други туристически или посреднически услуги, по отношение на такива други туристически или посреднически услуги се прилагат отделно и приетите от Потребителя общи условия за тези други туристически или посреднически услуги.
„Рейма България“ ООД е вписано в търговския регистър с ЕИК 200137143 и в регистъра на туроператорите и турагентите - с рег. № РКК-01-6154.

1.ЗАЯВКА ЗА ПАКЕТ ЗА ПОЧИВКА И ПОТВЪРЖДЕНИЕ

Туроператорът публикува директно на фирмения си сайт (reyma.bg) или чрез сайтовете на оторизираните турагенти информация за хотелско настаняване на база заявка-потвърждение в България и чужбина (Информация). Туроператорът може да предложи оферта с Информация и след отправено индивидуално писмено или устно запитване. В случай на настъпили изменения в информацията и условията за хотелско настаняване в България и чужбина, за актуални (и с приоритет пред тези, които могат да бъдат почерпени от информационни източници като интернет, рекламни брошури и др.), се считат предоставените като писмена оферта от страна на Туроператора.
Ако Потребителят приеме предложената оферта, той предоставя на Туроператора или чрез оторизираните агенти данни (Заявка за резервация) в писмена форма. Всяка Заявка за резервация ще бъде счетена за заявка за закупуване на съответното настаняване.

Предоставените от Потребителя данни се въвеждат в резервационни системи за хотелско настаняване и се използват само и единствено за нуждите на конкретно направената резервация:
1. Категориите лични данни, които Рейма България обработва, във връзка с предоставянето на услуги за хотелско настаняване, може да включват:
(а) Идентификационни данни: имена на пътуващите; дата на раждане; пол; националност; национален идентификационен номер (като ЕГН за български граждани) и/или номер на документ за самоличност; дата на издаване на документ за самоличност; валидност на документи за самоличност; държава, издала документа за самоличност; подпис.
(б) Данни за контакт: телефон; адрес на електронна поща; адрес.
(в) Информация, свързана с хотелско настаняване: дати на престоя (дата на пристигане и дата на отпътуване); продължителност на престоя (брой реализирани нощувки); използване на туристически пакет;
(д) Допълнителна информация, свързана с хотелско настаняване при изрично заявяване от Потребителя: специални изисквания и предпочитания, вкл. предпочитание за вид стая (пушачи/ непушачи и други); .
2. Данни, свързани с финансова информация, плащания и издаване на фактури, може да включват: информация за начин на плащане (в брой, по банков път, с кредитна карта и т.н.); информация за дължими и извършени плащания; информация за срок на плащане и за просрочени/неплатени задължения; банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); валута на извършеното плащане; данни, съдържащи се в оторизационна форма за плащане (slip); наименование ибадрес на юридическо лице; адрес ДДС номер и/или друг идентификационен, данъчен или регистрационен номер (ЕГН за физически лица).
Повече информация за политиката за използване на лични данни: ТУК

След като получи и обработи данните, Туроператорът потвърждава заявката с Резервация, неразделна част от която са настоящите Общи условия.
За потвърдена се счита Резервация, която е издадена от Туроператора и:
– е предоставена на хартиен носител или на посочен от Потребителя електронен адрес;
– е платена частично или изцяло, в зависимост от сроковете, посочени в издадената Резервация
Не може да има договор между Потребителя и Туроператора, ако не са спазени горните две изисквания.
Отговорност на Потребителя е да провери своята Резервация и да се увери, че посочените в нея детайли са коректни. В случай на несъответствие, Потребителят е длъжен да информира писмено Туроператора или оторизирания Турагент, веднага след получаване на Резервацията.

2. ЦЕНИ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Обявените цени в EUR/€ (евро) и USD/$ (щатски долар) и се заплащат в лева по централния курс на БНБ в деня на плащането.
Крайната цена на резервацията се отнася за посочения в нея период (от дата на настаняване до дата на напускане), брой и видове стаи. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Ако цената включва изхранване, това е упоменато изрично в резервацията. Като правило цената не включва местни такси. Тези такси се заплащат от туристите на рецепцията на хотела.
Намаления за деца се прилагат при условия, посочени в оферта за всеки конкретен хотел. Максималната възраст, на която трябва да отговаря дете, за да ползва намаление от цената за възрастен, се изчислява спрямо датата на напускане на хотела. При подаване на заявка за резервация, Потребителят посочва точната възраст на детето към датата на напускане на хотела. В случай че информацията е некоректна, при настаняването хотелът ще изиска заплащане на разликата до пълната стойност на резервацията.

Потребителят може да заплати цената на Резервацията директно на Туроператора или чрез оторизиран Турагент, еднократно или разсрочено и по един от следните начини: в брой, по банков път, с карта - през ПОС Терминал или онлайн чрез формата за плащане на фирмения сайт на Туроператора*. Потребителят е длъжен да извърши плащането така, че сметката на Туроператора да бъде заверена със сумата на плащането в рамките на посочения срок за заплащане на цената за настаняването.

Стандартният срок за пълно плащане на Резервация обикновено е до 22 дни преди датата на настаняване. Възможно е политиката на някои хотели се различава от посочения стандартен срок. Сроковете за плащане са посочени в писмена оферта и/или в Резервацията, като се считат за окончателни.
Ако Резервацията е направена в периода от 22 (двадесет и два) до един ден преди планираната дата на настаняване, разсрочено плащане не е възможно - резервацията следва да се заплати изцяло незабавно.
В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (анулационната такса винаги е 100% към момента на нейното потвърждение) и е необходимо незабавно плащане на пълната цена на Резервацията.
След извършено пълно плащане, се издава ваучер, който туристите задължително носят със себе си по време на пътуването и представят на рецепцията на хотела при настаняването!

3. ПРОМЕНИ, ТАКСИ ЗА АНУЛАЦИИ

Заявка за промяна или анулация на Резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена или електронния адрес на Агенцията: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като за нея влизат в сила условията за промяна и анулация, посочени във всяка конкретна Резервация.
Срокът, до който може да се анулира потвърдена Резервация за хотелско настаняване без анулационна такса, е посочен под ценовата таблица към всеки хотел и/или към изпратената ценова оферта/ Резервация.
При анулация на резервации с внесен депозит в срок, в който не се начислява анулационна такса, се удържа административна такса в размер на 10 лв на Резервация.

4. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Специални изисквания са например желание за настаняване в стая с изглед море / езеро / парк / градина / басейн и др., или за настаняване в стая на конкретен етаж или в конкретна част от хотелския комплекс и други подобни. Такива желания се гарантират единствено, ако за тях е изпратена ПИСМЕНО потвърждение. В противен случай туроператорът само информира съответния хотел за желанието на туриста, но не може да го гарантира!
Ако за изпълнението им се изисква допълнително плащане, то следва да бъде направено предварително или на място, съгласно условията на всеки конкретен хотел. Агенцията отговаря единствено за предоставянето на услугите, посочени като основни параметри във ваучера за настаняване (дата на настаняване, дата на напускане, база на изхранване, брой и тип стаи).
Заявените специални изисквания от страна на Потребителя, за които Туроператорът е получил потвърждение от хотела, се изписват в поле "Забележка" във ваучера за настаняване със статус "confirmed".
Заявените специални изисквания от страна на Потребителя, за които Туроператорът е информирал хотела, се изписват в поле "Забележка" във ваучера за настаняване със статус "if possible". Тези специални изисквания не могат да бъдат гарантирани и Агенцията не носи отговорност пред Потребителя и не дължи обезщетение или неустойки за неизпълнението им.
Туроператорът не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

5. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в електронния каталог или към датата на направената оферта и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.
Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

Информация относно необходимите документи за пътуване и координати на посолства и консулски служби в чужбина можете да намерите на сайта на Минстерство на външните работи на Република България: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.
За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите си в чужбина, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

За продажба на туристически пакет Туроператорът е длъжен да сключи договор в писмена форма, като екземпляр от него се предоставя на Потребителя. Туроператорът носи отговорност за подготовката на предлаганите от него услуги.
Цената на пътуването не може да се променя, освен в случаите, определени от Закона за туризма.
Туроператорът не отговаря и не компенсира стойността на услугите, за които Потребителят е могъл, но не се е възползвал по време на престоя си.
Туроператорът не носи отговорност:
-за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.
-при неправилно подаване на имената от страна на клиента. Неправилното попълване на името може да доведе до отказ за настаняване.
-при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки.
-за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.
-при нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.
- за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
Туроператорът не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Туроператорът не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.
Туроператорът не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансионат, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

Туроператорът има право без съгласието на клиента, да анулира Резервацията, като не носи отговорност пред Потребителя и не дължи обезщетения или неустойки, в случаите когато:
- Потребителят не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, посочени Резервацията;
- ако не получи пълната сума за направената резервация до указания краен срок за окончателно плащане (при разсрочено плащане), съгласно Резервацията.

В случай че извънредни обстоятелства налагат промяна на Резервацията, Туроператорът се задължава да уведоми незабавно Потребителя, като предложи подходяща и приемлива алтернатива. Потребителят може да избере:
-Да приеме предложението за промяна;
-Да избере и закупи друга туристическа услуга;
-Да получи обратно стойността на заплатената услуга, съгласно установения в Закона за туризма или в приложимото Законодателство срок.
Потребителят има задължението да уведоми Туроператора за своя избор в 3-дневен срок от получаване на уведомлението за промяна или отказ, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуване, освен ако не е указано друго за конкретния случай.

7. РЕКЛАМАЦИИ

При неточно изпълнение на услугата, Потребителят се задължава да уведоми незабавно Туроператора. Всички параметри на услугата са посочени единствено във ваучера за настаняване, който всеки турист получава след направено пълно плащане по резервацията. Уведомяването при рекламация трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

Потребителят има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За услуги, избрани на място, Туроператорът не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им. Рекламации без приложен протокол от доставчика на услугите, или такива за които Потребителят не е уведомил Туроператора по време на престоя си няма да бъдат уважавани.

В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.
За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.


 

ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"

Туроператорът предоставя възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма. 
Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗАД „Армеец“ е доброволна и е предназначена за лица, на които предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или в чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Застраховката може да бъде сключена в рамките на ограничен срок (според условията на застрахователя - най-често до 5 календарни дни), считан от деня на направеното плащане (частично или пълно), което трябва да бъде удостоверено пред застрахователя със съответния документ /касов бон, фактура или платежно нареждане/. Общата застрахователна сума /която служи за основа за изчисляване на % при изчисляване на застраховката/ е крайната цена на пътуването по резервация/ договор, независимо дали към момента на сключване на застраховката се плаща депозит или цялата цена на пътуването. Когато застрахованите лица са повече от едно, общата застрахователна сума е цената на пътуването за всички застраховани.
Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от застрахователната сума (=крайна цена по договор за туристически пакет), възрастта на пътуващите и дните от датата на сключване до края на пътуването и е съгласно тарифата за застраховка “Отмяна на пътуване” на застрахователя.


 

*УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ С КАРТА

Онлай плащане с карта е възможно през сайта на агенцията - www.reyma.bg или чрез изпращане на линк за онлайн плащане на посочен e-mail адрес. За извършване на онлайн плащане се изисква задължително въвеждане на резервационен номер. Ако нямате такъв, трябва да се свържете със служител на агенцията или да изпратите заявка за онлайн плащане по резервация на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Видове приемани карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY
Моля обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
(Политиката за опазване на личните данни, отнасяща се до услугата Verified by Visa, предоставяна от Обединена Българска Банка, вижте на: https://ebb.ubb.bg/ES/PrivacyPolicyVisa_bg.aspx)
(Политиката за опазване на личните данни, отнасяща се до услугата MasterCard SecureCode, предоставяна от Обединена Българска Банка, вижте на: https://ebb.ubb.bg/ES/PrivacyPolicy_bg.aspx)
Максималната сума за трансакция е 10 000 лева. Трансакционната валута при плащане с карта е BGN.
При необходимост от връщане на платени суми с карта онлайн на www.reyma.bg, това може да бъде направено ЕДИНСТВЕНО чрез кредитна трансакция по картата, с която е извършено плащането.

Абонирай се за нюзлетър

Контакти

гр. София 1000
бул. П. Евтимий 36 Б

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

02 434 15 15

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Продължавайки да разглеждате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с тяхното използване. Научете повече за използването на "бисквитки" (cookies) на сайта reyma.bg: Политика за бисквитки.

  Приемам cookies "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive Information