ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
ТУРОПЕРАТОР РЕЙМА БЪЛГАРИЯ

 

Настоящите общи условия уреждат правилата и реда, по които Рейма България с ЕИК 200137143 и лиценз за туроператор/ турагент РКК-01-6154 (наричано по-долу "Рейма Травел" или „Агенция“ или "Туроператор") продава индивидуално хотелско настаняване в страната и чужбина на неопределен кръг Потребители. Разпоредбите на настоящите Общи Условия се прилагат, както по отношение на Резервации/ Договори, сключени в писмена форма, така и по отношение на Резервации/ Договори, сключени по електронен път.

 

1.ОФЕРТА, ЗАЯВКА, РЕЗЕРВАЦИЯ/ ДОГОВОР, ВАУЧЕР

Оферта

Туроператорът публикува директно на фирмения си сайт (reyma.bg) или чрез сайтовете на оторизираните турагенти предложения за хотелско настаняване в България и чужбина на база заявка-потвърждение (наричани за краткост по-долу Оферта). Туроператорът може да предостави Оферта и след отправено писмено или устно запитване по телефон и на email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Във всяка Оферта се посочват сроковете за плащане и за анулация (наричани за краткост Условия). В случай на изменения в Условията към резервацията, за актуални и с приоритет пред тези, които могат да бъдат почерпени от информационни източници като интернет, рекламни брошури и др., се считат предоставените в писмената Оферта.

Заявка за резервация

С изпращането на Заявка за резервация (наричана за краткост Заявка) се счита, че Потребителят е запознат с Условията на резервацията и е съгласен с тях.
Всяка изпратена Заявка се счита за заявка за закупуване на хотелското настаняване.

При подаване на Заявка, Потребителят посочва имената на пътуващите (гостите) и точна възраст на децата с дата на раждане. Неправилното подаване на име може да доведе до отказ за настаняване. Максималната възраст, на която трябва да отговаря дете, когато ползва намаление от цената за възрастен, се изчислява спрямо датата на напускане на хотела. В случай че информацията е некоректна, мястото за настаняване ще изиска при настаняването заплащане на разликата до пълната стойност на резервацията по обявените цени на Рецепция.

Постъпилите в извънработно време Заявки се обработват в първите часове на следващия работен ден.
Туроператорът изпраща писмен отговор в рамките на един работен ден от подаването на Заявката. Когато може да изпълни Заявка, Туроператорът потвърждава чрез имейл с писмена Резервация. В случай че не може да изпълни Заявка, Туроператорът може да предложи чрез имейл необвързваща алтернативна Оферта.

Резервация/ Договор

Неразделна част от всяка Резервация/ Договор (наричана за краткост Резервация) са настоящите Общи условия. Всяка Резервация съдържа: уникален номер, име и категория на хотела/ мястото за настаняване, дата на настаняване, дата на напускане, брой нощувки, база на изхранване, брой и вид на стаята/ стаите, цена, условия за плащане и за анулация.

Цената на Резервацията се отнася за посочения в нея период (от дата на настаняване до дата на напускане), брой и видове стаи. Пансионатът на хранене (База на изхранване) е посочен във всяка конкретна Резервация. Ако цената включва изхранване, това е упоменато изрично в Резервацията. Като правило цената не включва местни такси (туристическа такса, сити такса/ stayover tax). Тези такси се заплащат от гостите при представяне на ваучера в деня на настаняването. Местата за настаняване си запазват правото да не приемат гост с ваучер, в случай на отказ от плащане на дължимата местна такса.

Ваучер

Ваучерът е официален документ, съгласно Закона за Туризма и се издава само от лицензиран туроператор. Ваучерът може да се получи по електронен път или на хартиен носител в офис на Туроператора или на оторизиран Турагент. За да ползвате предплатените услуги, посочени във Ваучера, е задължително да бъде представен при настаняването.

Обща информация

При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и места за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и може да създаде неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен на деца до 12 години.
Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в електронния каталог или към датата на Офертата и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.
Гостите следва да имат предвид, че настаняването в хотелите стандартно е след 15:00 ч. Освобождаването на стаите стандартно е до 11 ч. след последната нощувка. В случай че настаняването в избрания хотел ще се осъществи късно вечерта (след 22 ч.), Потребителят следва лично да предупреди хотела или мястото за настаняване. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

2. УСЛОВИЯ
СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Крайният срок за плащане на цената е посочен в Условията към Резервацията. За платена в срок резервация се счита тази, за която плащане е постъпило не по-късно от 17:30 ч. на посочената краен срок (освен ако в Резервацията изрично не е посочен друг час). Ако Резервацията не бъде платена в посочения срок, тя се счита за анулирана и може да бъде направена отново с изпращане на нова Заявка, която се потвърждава при наличие на свободни стаи и съгласно приложимите Условия на новата Резервация.

Ако в Резервацията не е посочено друго, в периода от 25 (двадесет и пет) до един ден преди датата на настаняване и при оферти "Non refundable", 100% от цената следва да се заплати незабавно след потвърждението. Възможно е някои места за настаняване да изискват плащане в срок, различен от посочения, като това е изрично указано във всяка писмена Резервация.

Начин на плащане:
Потребителят може да заплати цената на Резервацията по един от следните начини:
1. с карта онлайн*;
2. По банков път (изисква се копие на платежно);
3. В офис на туроператора или на оторизиран турагент - в брой или чрез ПОС Терминал.

Обявените цени в EUR/€ (евро) и USD/$ (щатски долар) се заплащат в лева по централния курс на БНБ в деня на плащането.

ПРОМЕНИ, АНУЛАЦИИ, ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"

Заявка за промяна или анулация на Резервация се приема единствено в писмен вид: в офиса, където е заплатена или електронния адрес на Агенцията: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като за нея влизат в сила условията за промяна и анулация, посочени във всяка конкретна Резервация.
Ако не е посочено друго в Резервацията, Потребителят дължи неустойка за отказ (анулация), както следва: а) при отказ от Резервацията не по-късно от 25 (двадесет и пет) дни преди датата на първата нощувка от настаняването – Потребителят дължи еднократна такса в размер на 25 лв, като цялата останала част от заплатена сума се връща по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка в рамките на 7 дни от деня на направената писмена анулация; б) при отказ от договора по-малко от 21 (двадесет и един) дни преди датата на първата нощувка от настаняването – неустойка в размер на 100% (сто процента) от крайната цена на Резервацията.

Non-refundable оферти

Анулационната такса за всички Резервации със статус "Non-refundable" е 100% от крайната цена от момента на нейното потвърждение. При анулация на резервации със статус "Non-refundable" никаква част от платената сума не се възстановява. Резервациите със статус "Non-refundable" не могат да бъдат променяни, дори и частично (не се допуска промяна или смяна на периода на престой, в броя на нощувките, в базата на изхранване и в имена на турист-а/ите).

Застраховка "Отмяна на пътуване"

Туроператорът предоставя възможност за сключване на незадължителна застраховка “Отмяна на пътуване”, съгласно чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма. Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от: застрахователната сума (=крайната цена на Резервацията), възрастта на пътуващия и оставащия срок от датата на сключване на застраховката до крайната дата на пътуването. Изчислява се по тарифна таблица на застрахователната агенция. По тази застраховка могат да се застраховат български и чуждестранни граждани с разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в България, на които предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина, което може да бъде отменено, прекъснато или удължено, поради настъпване на непредвидими медицински или немедицински причини или форсмажорни обстоятелства. Повече информация за условията на застраховка „Отмяна на пътуване“ към ЗАД „Армеец“ можете да намерите ТУК.

3. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Специални изисквания са например желание за настаняване в стая с изглед море / езеро / парк / градина / басейн и др., или за настаняване в стая на конкретен етаж или в конкретна част от хотелския комплекс и други подобни. Такива желания се гарантират единствено, ако са част от описанието на типа стая (например за изглед море - "Standard Sea View"). Ако хотелът не е категоризирал стаите си така, че да съответстват на специалното изискване, Туроператорът само информира хотела за желанието на туриста, но не може го гарантира изпълнението!
Ако за изпълнението на някое от специалните изисквания се изисква допълнително плащане, то следва да бъде направено предварително или на място, съгласно условията на всеки конкретен хотел. Туроператорът отговаря единствено за предоставянето на услугите, посочени като основни параметри във ваучера за настаняване (дата на настаняване, дата на напускане, брой нощувки, база на изхранване, брой и тип стаи).
Заявените специални изисквания от страна на Потребителя, за които Туроператорът е информирал хотела, се изписват в поле "Забележка" във Ваучера. Тези специални изисквания не могат да бъдат гарантирани и Агенцията не носи отговорност пред Потребителя и не дължи обезщетение или неустойки при неизпълнението им.
Туроператорът не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване с домашни любимци, в случай че то не е уточнено и потвърдено в писмен вид в Резервацията.

4. ЛИЧНИ ДАННИ

Потребителят предоставя лични данни, които се въвеждат в резервационни системи за хотелско настаняване и се използват само и единствено за нуждите на конкретната Заявка за резервация.
1. Категориите лични данни, които Рейма Травел обработва, във връзка с предоставяне на хотелско настаняване, може да включват:
(а) Данни за контакт: телефон; адрес на електронна поща; адрес.
(б) Идентификационни данни: имена на пътуващите; дата на раждане; пол; националност; национален идентификационен номер (като ЕГН за български граждани) и/или номер на документ за самоличност; дата на издаване на документ за самоличност; валидност на документ за самоличност; държава, издала документа за самоличност; подпис.
(в) Информация, свързана с хотелското настаняване: дати на престоя (пристигане и отпътуване); продължителност на престоя (брой нощувки);
(д) Допълнителна информация, свързана с хотелско настаняване - специални изисквания и предпочитания, изрично заявявени от страна на Потребителя (например стая за пушачи/ непушачи и други).
2. Данни, свързани с финансова информация (плащания и фактуриране), може да включват: информация за начин на плащане (в брой, по банков път, с кредитна карта и т.н.); информация за дължими и извършени плащания; информация за срокове на плащане; за просрочени/ неплатени задължения по Резервацията; банкова информация (банка, IBAN, титуляр на банковата сметка); валута на извършеното плащане; данни, съдържащи се в оторизационна форма за плащане (slip); наименование и адрес на юридическо лице; ДДС номер и/или друг идентификационен, данъчен или регистрационен номер (ЕГН за физически лица).
Повече информация за политиката за използване на лични данни: ТУК

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

За продажба на "Хотелско настаняване", Туроператорът е длъжен да сключи договор в писмена форма (Резервация), като екземпляр от него се предоставя на Потребителя. Туроператорът носи отговорност за предлаганите от него услуги.
Цената на пътуването не може да се променя, освен в случаите, определени от Закона за туризма.
Туроператорът не отговаря и не компенсира стойността на услугите, за които Потребителят е могъл, но не се е възползвал по време на престоя си.
Туроператорът не носи отговорност:
-за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.
-при неправилно подаване на имената от страна на клиента, което може да доведе до отказ за настаняване.
-при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се прилагат анулационните такси към Резервацията.
-за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.
-при нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.
- за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
Туроператорът не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Туроператорът не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.
Туроператорът не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатената база на изхранване, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

Туроператорът има право без съгласието на клиента, да анулира Резервацията, като не носи отговорност пред Потребителя и не дължи обезщетения или неустойки, в случаите когато Потребителят не е извършил плащане в посочения в Резервацията срок;

В случай че извънредни обстоятелства налагат промяна на Резервацията, Туроператорът се задължава да уведоми незабавно Потребителя, като предложи подходяща и приемлива алтернатива. Потребителят може да избере:
-Да приеме предложението за промяна;
-Да избере да закупи друга туристическа услуга;
-Да получи обратно стойността на заплатената услуга, съгласно установения в Закона за туризма или в приложимото Законодателство срок.
Потребителят има задължението да уведоми Туроператора за своя избор до деня, следващ получаването на уведомлението за промяна или отказ, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуване, освен ако не е указано друго за конкретния случай.

6. РЕКЛАМАЦИИ

Всички параметри (настаняване, напускане, брой нощувки, тип стая и брой стаи) на закупено Хотелско настаняване са посочени единствено във Ваучера, който се получава след 100% платена Резервация. При неточно изпълнение на услугата, Потребителят се задължава да уведоми незабавно Туроператора. Уведомяването при рекламация трябва да се направи в писмена или друга форма, включително по електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

Потребителят има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За услуги, избрани на място, Туроператорът не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им. Рекламации без приложен протокол от доставчика на услугите, или такива за които Потребителят не е уведомил Туроператора по време на престоя си няма да бъдат уважавани.

В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.
За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

7. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Информация относно необходимите документи за пътуване и координати на посолства и консулски служби в чужбина можете да намерите на сайта на Минстерство на външните работи на Република България ТУК.
За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите си в чужбина, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

За целите на настоящите Общи условия за продажба на хотелско настаняване (наричано още само „настаняване“) е всяко настаняване, представляващо основна туристическа услуга и всяко настаняване, представляващо туристически пакет по смисъла на Закона за туризма, в място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, което Потребител закупува чрез туристическа агенция Рейма Травел, действаща като туроператор. Турагент е лицето, което е оторизирано от Туроператора да продава или предлага за продажба туристическите пакети, изготвени от Туроператора.

Комбинацията от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302 с гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Туроператорът носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло. Когато освен настаняване, Потребител закупува чрез Рейма България отделно други туристически или посреднически услуги, по отношение на такива други туристически или посреднически услуги се прилагат отделно и приетите от Потребителя общи условия за тези други туристически или посреднически услуги. 

Запознат съм с общите условия и ги приемам.


 

*ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОНЛАЙН ПЛАЩАНИЯ

Можете да заплатите туристическата услуга по всяко време с карта онлайн ТУК като въведете резервационния си номер.
Приемани карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY
Плащането с карта ще бъде успешно, само ако картата Ви е регистрирана за онлайн разплащания: Verified by Visa или MasterCard SecureCode. При неуспешно плащане или въпроси свързани с 3DS паролата, е необходимо да се свържете с банката-издател на картата. Повече информация ТУК.
Максималната сума за трансакция е 10 000 лева. Трансакционната валута при плащане с карта е BGN.
При необходимост от връщане на платени суми с карта онлайн на www.reyma.bg, това може да бъде направено ЕДИНСТВЕНО чрез кредитна трансакция по картата, с която е извършено плащането.

Абонирай се за нюзлетър

Контакти

гр. София, 1000
бул. "П. Евтимий" 36/2

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

02 434 15 15

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Продължавайки да разглеждате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с тяхното използване. Научете повече за използването на "бисквитки" (cookies) на сайта reyma.bg: Политика за бисквитки.

  Приемам cookies "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive Information