Общи условия за хотели

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ ИЛИ ЗА СВЪРЗАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ
ТО РЕЙМА ТРАВЕЛ

 

Всяко лице, което желае да сключи договор за туристически пакет или за свързани туристически услуги или което има право да пътува въз основа на такъв договор, се нарича Пътуващ, съгласно т. 82 от Допълнителните разпоредби на ЗТ. Преди Пътуващият да бъде обвързан от договор за туристически пакет, Туроператорът (директно или чрез оторизиран туристически агент), предоставят на Пътуващия стандартен формуляр за предоставяне на информация, както и преддоговорна информация за  туристическия пакет (Програма), съгласно изискванията на чл. 82, ал. 1 и 3 от ЗТ, които стават неразделна част от сключения договор за туристически пакет. Лицето, което сключва договор за туристически пакет се нарича "Възложител". Като страна по договора, като Възложител се явява единствено лицето, което го е подписало.

 

1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ, УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

1.1. Пътуващи за дестинации извън ЕС е необходимо да притежават валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването; Пътуващи над 18 г. за дестинации в рамките на ЕС или Швейцария, Норвегия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония е необходимо да притежават валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
1.2. Пътуващи на възраст под 18 г., които по време на пътуването ще бъдат придружавани от двамата си родители, е необходимо да притежават документ за самоличност, валиден не по-малко от 6 месеца към датата на връщане от пътуването. Пътуващи на възраст под 18 г., които по време на пътуването няма да бъдат придружени от родителите си или ще бъдат придружени само от единия от родителите си, е необходимо да набавят и носят със себе си по време на пътуването още: оригинал и копие на нотариално заверен документ-съгласие от страна на непътуващия/ непътуващите родител/и.
1.3. Виза - обща информация за визовите условия, включително и приблизителните срокове за получаване на визи са посочени в информацията за конкретния туристически пакет;
1.4. Европейска здравна карта (за пътувания в рамките на ЕС) е препоръчителна.

2. ЦЕНИ И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цените за всяка екскурзия включват услуги, подробно описани в конкретната програма на пътуването. В цените за програмите, включващи туристически услуги на територията на ЕС, е включен ДДС /Данък добавена стойност/. Цените по всички сключени договори са гарантирани от Туроператора.
2.2. Заплащането на цената на туристическия пакет се извършва еднократно или разсрочено. Разсрочено плащане е възможно на две вноски. Ако не е посочено друго в Програмата на конкретния туристически пакет, първата вноска в размер на 30% от крайната обща цена се внася при записването, а втората вноска до 100% (доплащане) от крайната обща цена следва да се направи:
-за автобусните екскурзии: най-късно до 15 дни преди датата на заминаване
-за самолетните екскурзии: най-късно до 31 дни преди датата на заминаване
При записване след посочените срокове за доплащане, се изисква пълно плащане при сключване на договор за туристически пакет.
2.3. Туроператорът си запазва правото да променя цената на туристическия пакет, след сключване на договор /не по-късно от 21 дни преди датата на отпътуване/ при възникване на следните обстоятелства: промяна в размера на летищните такси, туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища; промяна в размера на държавните такси, свързани с мерките за безопасност на летищата; промяна в размера на входни такси за музеи и атракциони, промяна в размера на пристанищни такси; промяна в данъчните ставки; промяна в цената на превоза на пътници, вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия; промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.
В тези случаи Туроператорът си запазва правото да поиска тези допълнителни разходи да бъдат поети от Потребителя. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 8%, вследствие на обективно посочени причини не може да бъде повод за отказ от страна на туриста. Независимо от размера на увеличението, то е възможно, само ако Туроператорът е уведомил Пътуващия по ясен и разбираем за него начин, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет..
Заплащането на цената за пътуването може да се извърши по един от следните начини - в брой, по банков път или с картово плащане.

4. ХОТЕЛИ

Туристите се настаняват в хотели категория от 5* до 1*, което е посочено във всяка конкретна програма. Настаняването е в двойни стаи със самостоятелен санитарен възел. Категорията на хотелите се определя съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните страни. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела.
За някои от програмите се предлага настаняване в студиа. Студиата не разполагат с рецепция, ресторант и фоайе. Ако не посочено друго в конкретната програма, в студиата по време на престоя спалното бельо не се сменя и те не се почистват.
Настаняването в хотелите обикновено става след 14.00 ч. При възможност настаняването може да стане и по-рано.
4.1. Ако Пътуващ изрично желае да бъде настанен самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително.
4.2. При желание за настаняване в стая с три легла, Пътуващите следва да имат предвид, че третото легло представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава известно неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
4.3. В хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. Ползване на мини бар, телефон или платени видеоканали се заплаща от туристите на рецепция.
4.4. Туроператорът не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.
4.5. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на място и Туроператорът не носи отговорност за това.
4.6. При екскурзиите на база полупансион, вечерята се предлага в ресторанта на хотела/ студиото, където са настанени туристите , или в близост до него.
4.7. Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене - се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената.

5. ТРАНСПОРТ И БАГАЖ

5.1. Автобусните екскурзии се провеждат с комфортни туристически автобуси, лицензирани от Министерство на транспорта, в отлично техническо състояние. По време на екскурзиите в превозните средства не се пуши.
5.2. Груповите самолетни екскурзии включват международни полети в икономична класа.
5.3. За всяко превозно средство са в сила изисквания за максимално допустимо тегло на багажа, посочено в конкретната Програма.
5.4. Промени в първоначално обявените часовете на заминаване и връщане  от страна доставчика на транспортната услуга са възможни при дадени обстоятелства. Възможни са закъснения на полети, както преди отпътуването, така и по пътя към началния пункт на програмата или при обратното пътуване по най-различни причини като лошо време, технически проблеми, промени в полетния график в последната минута, проблеми на безопасността или други. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки при промени в полетно разписание от страна на авиокомпанията, направени след извършена резервация. Настъпила промяна в предварително обявени полетни часове не е основание за отказ от пътуване. При закъснение или анулиране на полет, Пътуващият следва незабавно да уведоми Туроператора с цел запазване на максимален брой елементи от договорения пакет.

6. МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ И МЯСТО НА ПРИСТИГАНЕ

6.1. За автобусните екскурзии за Европа се заминава: От София - автогара "Сердика" или стадион "В. Левски";
6.2. За самолетните екскурзии стандартно се заминава/ пристига от/на летище София или Варна – терминал ЗАМИНАВАЩИ/ ПРИСТИГАЩИ
Мястото на тръгване и пристигане може да се промени непосредствено преди това по технически причини - демонстрации, стачки и др., за което е необходимо Туроператорът да разполага с телефон за връзка с Пътуващия.

7. ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от Туроператора обстоятелства. В тези случаи, Туроператорът не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.

8. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е необходимо да информира ТУРОПЕРАТОРА за всички свои специални изисквания преди да сключването на Договор за туристически пакет. Туроператорът информира ПОТРЕБИТЕЛЯ дали може да гарантира заявените специални изисквания и ако за осъществяването им е необходимо да се заплати допълнителна цена. 

9. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНЕТО

Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компрометиране на част от програмата във връзка с национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуването и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без да дължи неустойки за това. 

10. МИНИМАЛЕН БРОЙ ПЪТУВАЩИ

Екскурзиите се провеждат при определен минимум пътуващи, който е посочен към всяка програма конкретно. Туроператорът си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определения минимум за провеждане на програмата, като срокът за това е: за пътувания с продължителност от два до 6 дни - до 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет; за пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни - до 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет; за пътувания с продължителност, по-малка от два дни - до 48 ч. преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
В този случай, Туроператорът възстановява всички плащания, направени по договора за туристически пакет и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.

11. ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ, АНУЛАЦИОННИ ТАКСИ

Всички промени в договора за туристически пакет се извършват лично от Възложителя по договора, в писмена форма. Възложителят може да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати стандартна такса за прекратяване на договора. Смяна на дата на пътуването или промяна на имената на ПЪТУВАЩ, страна по договор за туристически пакет, се считат за прекратяване на договора. Ако в конкретната програма на пътуването не са посочени други условия, при отказ от пътуване от страна на Възложителя, Туроператорът удържа следните стандартни неустойки:
11.1. За автобусни екскурзии: при прекратяване на договора от 31 до 21 дни преди датата на изпълнение на туристическия пакет, таксата е в размер на 30% от общата цена на пътуването- при прекратяване на договора от 20 до 14 дни преди датата на изпълнение на туристическия пакет, таксата е в размер на 70% от общата цена на пътуването; - при прекратяване на договора 14 и по-малко дни преди датата на изпълнение на туристическия пакет, таксата е в размер на 100% от общата цена на пътуването.
11.2. За самолетни екскурзии:
11.2.1 За групови самолетни екскурзии: - при прекратяване на договора от деня, следващ деня на подписването, до 31-вия ден вкл. преди датата на изпълнение на туристическия пакет, таксата е в размер на 30% от общата цена на пътуването; - при прекратяване на договора от 30-тия ден до датата на изпълнение на туристическия пакет вкл., таксата е в размер на 100% от общата цена на пътуването
11.2.2 За индивидуални самолетни екскурзии: - при прекратяване на договора от деня, следващ деня на подписване на договора за туристически пакет, до деня на издаване на самолетния билет, но не по-късно от 91 дни преди датата на заминаване вкл., таксата е в размер на 100% от внесения депозит; - при прекратяване на договора от 90-тия ден до деня на заминаването вкл., таксата е в размер на 100% от общата цена на пътуването, включваща стойността на самолетния билет и летищните такси.
11.2.3 Възложителят може да прехвърли правата и задълженията си по договора за туристически пакет на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми Туроператора в следните срокове: за автобусните екскурзии - не по-късно от 8 (осем) дни преди началната дата на пътуването; за самолетните екскурзии - в срок не по-късно от 21 (двадесет и един) дни преди началната дата на пътуването (Това не се отнася за случаите, когато има издадени самолетни билети и/ или произтичащи от промяната глоби по вече оформени пътнически документи – например самолетни, фериботни или автобусни билети и др. В този случай, Възложителят дължи заплащане на цената на услугите, за които вече има издаден пътнически документ или на глобата за промяна на вече издаден пътнически документ). Възложителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
11.2.4. Туроператорът си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на турист на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. Неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи, в сила влизат посочените неустойки в т. 11.
11.2.5. Съгласно Закона за туризма, при евентуална значителна промяна на Договора от страна на Туроператора в някоя от съществените му клаузи, като се изключат промените посочени в т.9, Туроператорът е длъжен пряко или чрез туристическият агент да уведоми Възложителя за промяната в 2-дневен срок от настъпването й, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Възложителят има право да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.

12. ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА И РЕКЛАМАЦИИ

Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата. Не са в сила и не съществуват никакви други устни или писмени договорки, предварителни договори, описания на услуги или условия, различни от описаните в договора. Туроператорът прилага към всеки договор сертификат от лицензираната застрахователна компания, удостоверяващ наличието на договор за застраховка по чл. 97 от Закона за туризма. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Възложителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид за туристи с увреждания или с ограничена мобилност.
Туроператорът не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълняват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. В тези случаи, материална и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
Туроператорът не носи отговорност за заявени и заплатени услуги по време на самата екскурзия, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
Туроператорът не носи отговорност при забавяне поради независещи от него обстоятелства или непреодолими събития.
Услуги, които не са консумирани по вина на туриста, не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.
Туроператорът не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване;
Туроператорът не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставени в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и Туроператорът съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.
При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода, а при индивидуална програма - представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването си. Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място. В случай че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самото пътуване, Възложителят има право в 14-дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация.
Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им.

 


Допълнителна информация

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Подробна информация относно политиката ни за защита на личните данни можете да намерите на: http://reyma.bg/privacy

 

ЗАСТРАХОВКА "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"

Туроператорът предоставя възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма. ТО РЕЙМА ТРАВЕЛ предлага Застраховка Отмяна на пътуване при ЗАД Армеец – България, ул. „Стефан Караджа“ № 2, гр. София – Общи условия
Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗАД „Армеец“ е доброволна и е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Застраховката може да бъде сключена в рамките на ограничен срок (според условията на застрахователя), считан от деня на подписването на договор и направеното плащане, което трябва да бъде удостоверено пред застрахователя със съответния документ /касов бон, фактура или платежно нареждане/. Общата застрахователна сума /която служи за основа за изчисляване на % при изчисляване на застраховката /е крайната цена на пътуването по договор/, независимо дали към момента на сключване на застраховката се плаща част или цялата цена на пътуването. Когато застрахованите лица са повече от едно, общата застрахователна сума е цената на пътуването за всички застраховани.
Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от застрахователната сума (=крайна цена по договор за туристически пакет) и дните от датата на сключване до края на пътуването и е съгласно тарифата за застраховка “Отмяна на пътуване” на ЗПАД Армеец. За повече информация вижте ТУК.


УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ С КАРТА

 

Онлай плащане с карта е възможно през сайта на агенцията - reyma.bg или чрез линк, който се изпраща на посочен имейл или на удобно за Потребителя мобилно приложения. При онлайн плащане се изисква задължително въвеждането на резервационен номер. Ако нямате такъв, трябва да се свържете със служител на агенцията или да изпратите заявка за резервация на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Картите, които се приемат за онлайн плащане, са: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY
Моля обърнете внимание, че Вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме, само ако е регистрирана за участие в системата за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
Максималната сума за трансакция е 10 000 лева. Трансакционната валута при плащане с карта е BGN.
При необходимост от връщане на платени суми с карта онлайн на сайта на агенцията reyma.bg, това може да бъде направено чрез кредитна трансакция по картата, с която е извършено плащането.

 

ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР:

Подаръчният ваучер представлява официален документ, удостоверяващ правото на Притежателя му да закупи туристическа услуга от Рейма Травел на съответната посочена във ваучера стойност.

 

ДОКУМЕНТИ:

Директива ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета относно пакетните туристически пътувания

Абонирай се за нюзлетър

Контакти

гр. София, 1000
бул. "П. Евтимий" 36/2

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

02 434 15 15

Този сайт използва "бисквитки" (cookies). Продължавайки да разглеждате нашия уеб сайт, Вие се съгласявате с тяхното използване. Научете повече за използването на "бисквитки" (cookies) на сайта reyma.bg: Политика за бисквитки.

  Приемам cookies "бисквитки" от този сайт.
EU Cookie Directive Information